KBT

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, která je založena na vědeckých důkazech. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými klient přichází za terapeutem, dále na dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod.

Jak již název napovídá, KBT se zaměřuje na způsob, jakým lidé myslí („kognitivní“) a jak se chovají („behaviorální“). Koncept KBT vychází z toho, že naše myšlenky mají vliv na to, jak se cítíme v situacích, do kterých se dostáváme a jak se v nich zachováme. Je důležité si uvědomit, že stejnou situaci může každý z nás vyhodnocovat různě a tak např. pohled na pavouka může ve dvou lidech vyvolávat různé emoce i chování (někdo vyskočí na židli a ječí, jiný ho chytí do skleničky a vynese ven na trávu).

V rámci KBT se budeme učit strategiím, které mohou pomoci k překonání Vašich potíží, patří sem např.:

  • nácvik relaxace
  • porozumění vztahu mezi myšlenkami, emocemi a chováním
  • identifikace negativních myšlenek
  • rozvoj asertivních dovedností
  • techniky řešení problémů
  • a řada dalších…

Během každého sezení se budeme učit některým z těchto dovedností a zároveň budeme pracovat na tom, jak je uplatnit v běžném životě. To je důležitou součástí terapie – tzn. převést získané poznatky a dovednosti z terapie mimo sezení.

KBT lze využít v situaci, kdy je klient ochoten spolupracovat, je motivován ke změně, je schopen přiměřeně komunikovat a dále je schopen popsat své myšlenky, pocity a situaci, kdy se vyskytl problém, se kterým přichází do terapie. 

Podrobnější informace o KBT si můžete stáhnout zde.                              


INDIKACE KBT

(u některých diagnóz můžete najít i příběhy mých klientů, které Vám napoví, jak se s daným problémem vypořádat)

Stáhněte si užitečné materiály, kde se můžete dozvědět více o některých potížích, které je možné zvládnout pomocí KBT.