PUBLIKACE

 • Bělohlávková, L.: Aspergerův syndrom. In: Pedagogická a psychologická diagnostika. Praha: Raabe, 2005 - 2008.
 • Čadilová, Žampachová, Bělohlávková, Polenský: Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006.
 • Bělohlávková, L., Gnanová, E.: Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem. Praha: APLA, 2008.
 • Vosmik, M., Bělohlávková, L.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010.
 • Bělohlávková, L.: Rozvoj sociálních dovedností. Praha: Pasparta, 2012.
 • Bělohlávková, L.: Jak přežít, když se často bojím. Praha: Portál, 2017.
 •  Bělohlávková, L.: Tak už se nestyď. Praha: Portál, 2019.


ČLÁNKY

 • Thorová, K., Bělohlávková, L.: Autismus: svět přesných pravidel. Psychologie dnes. 2008, č. 4, Praha: Portál.
 • Bělohlávková, L.: Kolik melounů unesete? (Intervence v pragmatické jazykové oblasti u dětí s Aspergerovým syndromem). Psychologie dnes. 2009, č. 1, Praha: Portál.
 • Bělohlávková, L.: Skupinové nácviky sociálních dovedností pro děti s Aspergerovým syndromem. Učitelské noviny. 2011, ročník 114, Praha: GNOSIS.
 • Bělohlávková, L.: Terapie panické poruchy. Psychologie dnes. 2013, č. 7-8, Praha: Portál.
 • Bělohlávková, L.: Vítězný boj s úzkostí (odborný názor). Psychologie dnes. 2014, č. 12, Praha: Portál.
 • Chocová, B.: Děti se nerodí líné. Jak rozhýbat malé lenochy? Vitalia.cz [online]. [vyd. 2015-02-24]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/deti-se-nerodi-line-jak-motivovat-male-lenochy-ke-sportu/
 • Řeháková, V.: Specifické fobie: Pomóc, knoflík! Vitalia.cz [online]. [vyd. 2016-04-20]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/specificke-fobie-pomoc-knoflik/#ic=articles-related&icc=item-1
 • Řeháková, V.: Ty nejšílenější fobie: Strach ze zvracení promění život v peklo. Vitalia.cz [online]. [vyd. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/nejsilenejsi-fobie-ze-zvraceni/
 • Řeháková, V.: Nejdivnější fobie: Nezvonit prosím! aneb Fobie ze zvonků. Vitalia.cz [online]. [vyd. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/nejdivnejsi-fobie-nezvonit-prosim-aneb-fobie-ze-zvonku/
 • Roháčková, K.: Psychoterapeutka: Problémem je, když si děti začnou dělat mamuta z běžných situací. iRozhlas.cz [online]. [vyd. 2017-10-06]. Dostupné z: http://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/rozhovor-psychoterapie-deti-uzkost-lucie-belohlavkova-jak-prezit_1710060808_kro
 • Těthalová, M.: Každé dítě potřebuje vědět, že lidi kolem něj jsou fajn a že jim může věřit. Informatorium 3-8. 2017, č. 8, Praha: Portál.
 • Římanová, R.: Diagnóza strach. Týden. 2019, č. 06, Praha: Empresa Media, a. s.
 • Těthalová, M.: Úzkost nepřichází jen proto, aby nás nějak mučila. Informatorium 3-8. 2020, č. 3, Praha: Portál.


ROZHLAS

 • Fobie. In: zVědavosti (rozhlasový pořad). ČRo Dvojka, 10. 11. 2015, 35:00 min. (pořad si můžete poslechnout zde)
 • Jak zkrotit fobie. In: zVědavosti (rozhlasový pořad). ČRo Dvojka, 19. 11. 2015, 38:50 min. (pořad si můžete poslechnout zde)


TV

 • Aspergerův syndrom. In: Diagnóza (televizní pořad). ČT, 2010. (pořad můžete zhlédnout zde.)