Nový klient

Jakmile mě kontaktujete telefonicky, emailem nebo přes objednací formulář, společně krátce prokonzultujeme potíže a starosti, které Vás vedou k Vašemu rozhodnutí vstoupit do terapie. Pokud se bude zdát, že kognitivně-behaviorální přístup je pro tyto problémy vhodný, stanovíme si termín první schůzky.

V případě, že se bude jednat o terapii pro dítě, první schůzka se odehrává pouze za přítomnosti rodičů. To kvůli tomu, abychom si mohli popovídat o všech starostech a abychom příp. negativní stránky problému neřešili v přítomnosti Vašeho dítěte, abychom si prostě mohli popovídat zcela otevřeně. Teprve na druhé setkání přichází rodič i s dítětem.


První schůzka:
Na první sezení si přineste vyplněný VSTUPNÍ DOTAZNÍK, který si můžete stáhnout zde

Pozn. (soubor se otevírá pomocí Adobe Acrobat Reader . Pokud jej nemáte nainstalovaný, můžete si jej zdarma stáhnout kliknutím na ikonu programu.)


Účelem první schůzky je:

  • lépe pochopit Vaše obavy a starosti (často velmi pomůže, pokud si třeba již doma zkusíte sepsat vše, co Vás trápí a co máte na srdci), 
  • v rámci tohoto setkání již začneme pracovat na cílech, které vychází z Vašich pocitů a chování, které byste chtěli do budoucna změnit,
  • začneme také pracovat na plánu, jakým způsobem je možné prostřednictvím kognitivně-behaviorální terapie těchto cílů dosáhnout.

Společně se také dohodneme na frekvenci jednotlivých setkání. Sezení se konají zpravidla jednou týdně. Pravidelnost docházení je důležitá pro progres v terapii. Přičemž, jakmile je dosaženo určitého pokroku, délka mezi jednotlivými sezeními se postupně prodlužuje (např. nejprve se sezení koná jednou za dva týdny, poté jednou měsíčně).